אהבת חינם   עשייה מהלב   מזון חופשי   


משחר ההיסטוריה מזון חופשי גדל ברחבי העולם


לגדל מזון טבעי          ללקט מזון בר             לבקש סעד             להתנדב בחווה                 ברטר (חליפין) של חומר או שירות


Comments