קהילות משתפות מידע

באפשרותך לשתף מידע עם קהילות מזון נוספות.

מידע שחשוב לקהילות מזון יכול לכלול:
  • חקלאים, יצרנים וספקים שעובדים עם קהילות
  • הזדמנויות מיוחדות לקניה שיתופית
  • דרכים לקידום התארגנות קהילתית
  • אנשי הדרכה להקמת קהילות מזון
איפה להוסיף את המידע:

בהערות שבתחתית הדף
 עם כל שאלה או עניין, ניתן לפנות אלינו ישירות

קהילות משתפות מידעComments