לקטות, לאהוב את הקיים   בפשטות, 

מדובר בהנאה,
לטבע יש הרבה להציע,

להתחבר למקור בהנאה גדולה,
לטעום 
פרי, פרח, עלה 
ישר מהאדמה

יש גם לקטות עירונית


Comments